Actuele rechtspraak 24 februari 2018

VRIJSTELLING VERPLICHT BPF – BEZWAAR TE LAAT

 

ECLI:NL:RBROT:2018:999

Rechtbank Rotterdam 15-02-2018

Werkneemster komt op tegen vrijstellingsbesluit aan haar werkgeefster. Werkneemster is belanghebbende bij het vrijstellingsbesluit en kan dus bezwaar maken. Het bezwaar van is echter terecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij te laat bezwaar heeft gemaakt. Weliswaar is het besluit niet door het pensioenfonds aan werkneemster bekend gemaakt, maar zij is er via de werkgever mee bekend geraakt. Toen had zij bezwaar kunnen instellen. Beroep op verschoonbaarheid termijn overschrijding gaat ook daarom niet op omdat werkneemster door een advocaat werd bijgestaan.

 

MELDING BETALINGSONMACHT GELDT OOK TOEKOMSTIGE PREMIES

 

ECLI:NL:RBNHO:2018:1426

Rechtbank Noord-Holland 14-02-2018
Een melding betalingsonmacht op grond van een premieschuld ingevolge de Wet Bpf kan worden aangemerkt als een geldige melding voor de toekomstige termijnen. Zolang nog sprake is van een betalingsachterstand behoeft niet opnieuw een zodanige melding te worden gedaan, tenzij het Pensioenfonds de betalingsplichtige na ontvangst van een betaling schriftelijk doet weten de betalingsonmacht niet langer aanwezig te achten .

 

INFORMATIEPLICHT. INFORMATIE ONTVANGEN? ZORGPLICHT BIJ VERZENDEN INFORMATIE OVER RUILMOGELIJKHEID BIJ EINDE-DEELNEMING

 

ECLI:NL:RBLIM:2018:1638

Rechtbank Limburg 21-02-2018
Ernstig zieke deelnemer heeft bij einde deelneming niet gekozen om ouderdomspenioen om te ruilen in nabestaandenpensioen. Volgens de rechtbank heeft ABP geen (verzwaarde) informatieplicht of zorgplicht met betrekking tot de uitruilmogelijkheid. De enkele stelling van de partner dat hij de UPO’s niet in de administratie van de overleden deelnemer heeft aangetroffen leidt niet tot de gevolgtrekking dat zij die documenten niet heeft ontvangen. De verzendadministratie van ABP toont aan dat er van ontvangst uitgegaan kan worden. Geen gronden voor toepassing hardheidsclausule