Actuele rechtspraak 25 april 2017: uitruil op voor np niet voor gekozen en daarom geen np

UITRUIL OP VOOR NP NIET VOOR GEKOZEN EN DAAROM GEEN NP. GEEN SCHENDING ZORGPLICHT WERKGEVER WANT VOLDOENDE DUIDELIJKE INFO. IS TERMIJN EEN FATALE TERMIJN?
Keuzeformulier op 17 febr toegezonden met verzoek retournering voor 17 maart. Op 12 mei retourneert deelnemer (met handtekening partner) en kruist aan alleen OP en geen NP. Op 11 juli overlijdt deelnemer. Geen schending zorgplicht. De termijn tot 17 maart is geen fatale termijn waarna tot ruil OP voor NP overgegaan had moeten worden. Dat geen fatale termijn koppelt het hof aan de mededeling : Omdat de administratie nogal wat tijd vergt als onderbouwing van de termijn in de brief.

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3542

 

NB 61 lid 7 luidt: Indien de deelnemer of gewezen deelnemer niet binnen de door de pensioenuitvoerder gestelde termijn reageert op de keuzemogelijkheid die hem ingevolge het tweede lid in het laatste jaar voor de ingang van het ouderdomspensioen is aangeboden, gaat de pensioenuitvoerder over tot het uitruilen van het ouderdomspensioen in partnerpensioen […..]