hoed

Actuele rechtspraak 4 juli 2017

VERZOEK TOT GROEPSGEWIJZE WAARDEOVERDRACHT ZODANIG LAAT DAT NIET VOOR 1.1.2008 AFGEHANDELD. GEEN ONZORGVULDIG HANDELEN PENSIOENFONDS.

Overeenkomst tot afhandeling op grond van tarieven 2008 niet aannemelijk geworden
HOF Den Bosch 4 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3060
Wet: 75 lid 2 Pensioenwet

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR PREMIES OP GROND VAN ART. 23 WET BPF 2000.

Diverse juridische vragen ter uitwerking gesteld. 1: of melding had moeten plaatsvinden hoewel nog geen premienota opgelegd. 2: de reikwijdte van art. 23 lid 9
Hof Den Haag 4 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1760
Wet: art. 23 Wet Bpf 2000