Actuele rechtspraak week 16 mei 2016

WERKGEVER IS GEBONDEN AAN BESLUIT VERPLICHT BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS OVER PREMIEVERDELING
Hof Arnhem-Leeuwarden 17 mei 2016 – ECLI:NL:GHARL:2016:3725

Dit betreft het geschil tussen PMT en Bovag. Bovag stelde dat het BPF niet de premieverdeling over werkgever en werknemer mocht vaststellen en dat de werkgevers hierover zelf met vakbonden afspraken over kunnen maken. Het Hof oordeelt dat de Wet Bpf meebrengt dat de onderhandelingsvrijheid is weggenomen en werkgevers en werknemers op grond van art. 4 van die wet zijn gebonden aan statuten, reglementen en besluiten van het verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. Dit voorzover de bevoegdheid tot het vaststellen van de premieverdeling ook in die stukken besloten ligt. Het hof oordeelt dat die bevoegdheid er was voor het reguliere pensioen, maar niet voor het VPL-pensioen.