Actuele rechtspraak week 9 mei 2016

NON-ACTIVITEITSREGELING IS TERECHT AANGEMERKT ALS EEN RVU, REGELING VOOR VERVROEGDE UITTREDING, ALS BEDOELD IN ART. 32BA LID 6 WET LB 1964.   Hoge Raad 13 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:827

 

De betreffende regeling hield in dat een werknemer op non-actief kon worden gesteld met behoud van salaris tot de AOW. De werkgever voert aan dat het doel en de intentie van de regeling van belang zijn en dat doel was het doorvoeren van noodzakelijke bezuinigingen. De Hoge Raad oordeelt dat het er slechts om gaat of de uitkeringen bedoeld zijn om te dienen ter overbrugging of aanvulling van het inkomen tot de pensioendatum, hetgeen het geval is. De beweegredenen voor het aanbieden hiervan doen niet ter zake.