Dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België

De staatssecretaris heeft antwoord gegeven op Kamervragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt over dubbele heffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Artikel 18 van het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht over in privaatrechtelijke dienstbetrekking opgebouwde pensioenen in beginsel toe aan de woonstaat van de belastingplichtige, maar deze inkomensbestanddelen mogen ook in de bronstaat worden belast als aan drie voorwaarden wordt voldaan. Zie hier het volledige Antwoord van Staatssecretaris Snel (Financiën) op vragen over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België