Geen instemming ondernemingsraad over wijziging uitvoeringsovereenkomst voor 1 oktober 2016

Geen instemming ondernemingsraad over wijziging uitvoeringsovereenkomst voor 1 oktober 2016

Dit heeft het Hof Den Haag op 25 oktober jl beslist. Het ging om opzegging van de oude uitvoeringsovereenkomst met een pensioenfonds en aangaan van een nieuwe, waarbij de bijstortingsplicht was vervallen. De ondernemingsraad stelde dat zijn instemming nodig was, mede omdat hiermeen de pensioenovereenkomst was gewijzigd. Net zoals de rechtbank eerder besliste het Hof dat onder het oude, voor 1 oktober 2016 geldende recht de ondernemingsraad geen instemmingsrecht heeft over de uitvoeringsovereenkomst. Zoals eerder bericht is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad per 1 oktober 2016 gewijzigd en heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht over aspecten van de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst.

 

Zie ook Instemmingsrecht OR verbreed  en Ondernemingsraad