Bedragen lijfrente 2017

   • franchise  € 12.032
   • max. premiegrondslag  € 91.235
   • max. jaarruimte  € 12.598
   • reserveringsruimte  € 7.110
   • reserveringsruimte 55 + 9 maanden € 14.039
   • afkoop kleine lijfrente, lijfrentekapitaal maximaal  € 4.316

  Belastingplichtigen die in 2016 premies betalen of stortingen doen voor een lijfrente kunnen nu hun jaarruimte uitrekenen met de rekenhulp Lijfrentepremie 2016. Hiermee berekent iemand naast zijn jaarruimte ook zijn reserveringsruimte. Dat is het niet-benutte deel van de jaarruimtes uit 2009 tot en met 2015.

  Na de berekening weet de belastingplichtige hoeveel lijfrentepremies of -inleg hij maximaal mag aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting. De Rekenhulp Lijfrentepremie 2016 staat op de website van de Belastingdienst.

Als de pensioenregeling niet de fiscaal maximale opbouwcapaciteit benut kan een lijfrenteproduct een oplossing bieden. Een jaarruimteberekening geeft inzicht in de maximaal aftrekbare inleg bij de aangifte inkomstenbelasting. Het is goed denkbaar dat lijfrente-opbouwproducten die voor de versobering ten gevolge van de Wet Witteveen 2015 in zijn gegaan (nog) niet zijn aangepast. Een deel van de inleg is dan niet aftrekbaar binnen de jaarruimte (mogelijk wel tijdelijk binnen de reserveringsruimte), terwijl de lijfrenteuitkering wel is belast. Zaak om in actie te komen. Er zijn particuliere klanten en deelnemers van collectieve pensioenregelingen die u hierop kunt wijzen.

Reserveringsruimte

Dit is de niet gebruikte jaarruimte van de afgelopen 7 jaar,…

Jaarruimte 2017

13,8 X P -/- 6,5A -/- F P = Premiegrondslag, dit is het inkomen…

U-rendementen

Professionele verzekeraars gebruiken deze cijfers met name voor…