Memorie van antwoord Wet Apf

De staatssecretaris van SZW heeft kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor SZW. De antwoorden op de vragen van de bij het verslag betrokken fracties zijn inmiddels beantwoord in het Memorie van Antwoord.

Relevante documenten:
Kamerstukken I 2015-16, 34 117 , nr. E (Memorie van Antwoord)

Wil je alle informatie van PensioenWiki raadplegen?  Klik hier om lid te worden