Uitsteltermijn afwikkeling pensioen in eigen beheer

Dga’s krijgen onder voorwaarden uiterlijk tot en met 30 juni 2017 de tijd (hierna: de coulancetermijn) om de handelingen te verrichten die samenhangen met:
· a. het premievrij maken van het in eigen beheer opgebouwde pensioen;
· b. het desgewenst terughalen van het elders verzekerde deel van het opgebouwde pensioen naar het eigenbeheerlichaam;
· c. het aanpassen van de pensioenbrief;
· d. de besluitvorming in de algemene vergadering over deze punten.
Het voorgaande betekent dat als niet uiterlijk op 30 juni 2017 aan de voorwaarden van de Wet uitfasering PEB is voldaan, dit alsnog zal leiden tot toepassing van artikel 19b van de Wet LB. Onderhavige besluit voorziet in de termijn tot 30 juni 2017

Zie hier bericht staatscourant