Het wetsvoorstel van Lodders in zake pensioenuitkering in eenheden en van Klijnsma inzake variabele pensioenuitkeringen worden samengevoegd

 

De pensioenuitkering moet volgens de Pensioenwet een vastgestelde uitkering zijn.

Er ligt bij de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel Lodders in zake uitbetaling pensioen in eenheden (kamerstuk 34255) en een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma voor variabele pensioenuitkeringen (kamerstuk 34344). Bij brief van 19 februari 2016 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangekondigd dat haar wetsvoorstel zal worden geïntegreerd in het wetsvoorstel Lodders en indien de Kamer het zo gewijzigde wetsvoorstel aanneemt het wetsvoorstel van Klijnsma wordt ingetrokken.