Variabele uitkering bij kapitaalovereenkomst en premieovereenkomst

 

Het voorstel van de regering voor variabele uitkeringen en het voorstel van Lodders zijn in elkaar gevoegd tot het nieuwe voorstel voor de „Wet verbeterde premieregeling” (kamerstuk 34255, nr. 12). Het wetsvoorstel moet 1 augustus 2016 in werking treden. Bij de kapitaalovereenkomst en de premieovereenkomst krijgt de deelnemer of gewezen dan op in ieder geval de pensioendatum de keuze tussen een vast en een variabele uitkering. Indien de pensioenuitvoerder de keuze niet aanbiedt, krijgt de deelnemer of gewezen deelnemer het shoprecht naar een andere pensioenuitvoerder, ook indien de opbouw plaats vond bij een pensioenfonds.

 

Zie verder: Wet verbeterde premieregeling