Rekenrente krabbelt op

Rekenrente krabbelt op

De beëindiging van de oude uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en verzekeraar kan aanleiding geven tot wijziging van de eerder overeengekomen pensioenregeling. Bijvoorbeeld voor de overstap van een middelloon- naar een premieregeling. Dat de karakterverschillen tussen deze regelingen niet gering zijn hoef ik u niet uit te leggen. Kort gezegd liggen bij de één alle risico’s bij de verzekeraar/werkgever waar deze bij de zuivere premieovereenkomst allemaal bij de werknemers komen te liggen. Komt nog bij dat niet altijd een passende kostprijs- of marktrentestaffel wordt aangeboden waardoor naast de risicoverschuiving tevens de regeling wordt versoberd. Vaak ingegeven vanuit een kostentechnisch standpunt.

De rekenrente is op dit moment een stuk hoger dan 6 tot 12 maanden geleden. Als er alleen op dat moment is gekeken naar de vaak forse premiestijging kan het op dit moment wel eens meevallen en hoeft de werkgever qua arbeidsvoorwaarden minder drastische maatregelen proberen overeen te komen. Als dat al lukt. Houd dus tijdens het proces de rente in de gaten. Een overstap naar een premieovereenkomst of naar een andere uitvoerder, een APF is inmiddels misschien geen alternatief meer. Het voortzetten van de huidige middelloonregeling met eventueel een overeen te komen hogere eigen bijdrage aan de kant van de werknemers is wellicht ook vanuit kostentechnisch oogpunt bezien een reële optie.

Dirk-Jan Plate
Pensioenconsultant CPC