Disclaimer PensioenWiki

Hoewel Pensioenwiki uiterste zorg betracht teneinde de volledigheid en juistheid van de informatie op Pensioenwiki.nl te garanderen, is het gebruik van en de toegang tot Pensioenwiki  onderhavig aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door het gebruiken en bezoeken van Pensioenwiki gaat U akkoord met deze voorwaarden en beperkingen.

Pensioenwiki en haar partners, redacteuren en andere betrokkenen kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor verliezen of schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt, als gevolg van enige activiteit die is ondernomen op basis van de informatie die wordt verstrekt door Pensioenwiki  (informatie op de site alsmede informatie in bijlagen). Er kan geen garantie worden geboden met betrekking tot de juistheid van deze informatie. Pensioenwiki kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de informatie van externe toeleveranciers van informatie, en voor de gevolgen van het gebruik van die informatie.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eindredactie is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via of op de Pensioenwiki op enigerlei wijze te verspreiden of te kopiëren of te hergebruiken.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Pensioenwiki  stelt het op prijs indien onjuistheden op deze website aan haar worden gemeld: redactie@pensioenwiki.nl