Pensioenwetgeving is sterk in beweging. Zelfs zo sterk dat snel het overzicht wordt verloren. Internet is dan niet altijd een betrouwbare bron. Het is uiteraard van belang de ontwikkelingen nauw te volgen, het kan (de aard van) het advies beïnvloeden. In dit onderdeel zijn alle lopende wetsvoorstellen en relevante onderzoeken opgenomen. En altijd actueel, dagelijks bijgewerkt.
Per onderdeel is een inleidende begeleidende tekst opgenomen en wordt – indien van toepassing – verwezen naar de meest relevante brondocumenten.

De volgende onderwerpen zijn in dit onderdeel van de PensioenWiki uitgewerkt:

Volgende pagina’s van Ontwikkelingen alleen toegankelijk voor abonnees.