De Pensioen Netwerk Groep (PNG) gaat in 2017 zijn tiende jaar in en is uitgegroeid tot het grootste onafhankelijke netwerk op het gebied van informatie -en kennisdeling binnen de pensioenmarkt. Opgericht met steun van Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, Achmea, Allianz en ASR.

Online middels de LinkedIn groep en off line middels actualiteiten sessie vanuit het PensioenCafe en opleidingen.

Door blijvende vraag naar kennis en met name actualiteit is in 2015 de PensioenWiki geïntroduceerd om leden te voorzien van juiste en actuele informatie.

Ook verzorgt de PNG de vraag en aanbod van personeel binnen de pensioenmarkt en adviesvragen van klanten worden ondergebracht bij de juiste leden.
Zowel voor Ouderdomspensioen (DGA, Bedrijven, ZZP ers), Nabestaandenpensioen en voor Arbeidsongeschiktheidspensioen. Daarnaast hebben we alle disciplines op pensioen gebied ter beschikking.

Kortom: het onafhankelijke platform voor kennis, informatie, personeel en advies binnen de pensioenmarkt.

Voordelen: Permanent Actueel,  Pensioencafe (kennis sessies) , opleidingen , interactie met het grootste pensioennetwerk en  personele v&a

Kijk ook op de Members benefit pagina en hieronder een impressie van de afgelopen jaren en hier de agenda en presentaties van het laatste pensioencafe van 6 december 2016 en die van 2017.

Mail ons