INWERKINGTREDING NIEUWE REGELS WAARDEOVERDRACHT PER 1 MAART 2018

 

De wet waardeoverdracht klein pensioen regelt onder meer het recht op waardeoverdracht van een klein ouderdomspensioen. Het besluit van 5 februari 2018, Stb. 27 regelt gedeeltelijke inwerkingtreding per 1 maart 2018 en voor het overige inwerkingtreding per 1 januari 2019 . Per 1 maart treden in werking de artikelen betreffende:
– het van toepassing verklaring van de regels over waardeoverdracht op het overeenkomst de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding geconverteerde pensioen voor de ex-echtgenoot na scheiding;
– de mogelijk tot verschuiven van de pensioenleeftijd in het kader van waardeoverdracht zonder instemming van de rechthebbende;
– de aanpassing van de regels over internationale waardeoverdracht.
De regels over onder meer waardeoverdracht van een klein pensioen treden 1 januari 2019 in werking.