Dit onderdeel in PensioenWiki behandelt de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Wie DGA is verschilt sterk bij toepassing van de verschillende wetten. De Pensioenwet, de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 en de socialeverzekeringswetten kennen alle andere criteria.
De verplichtingen uit de pensioenovereenkomst met een DGA hoeven, in tegenstelling tot het pensioen van ‘gewone’ werknemers, niet verplicht te worden ondergebracht bij een professioneel pensioenfonds of verzekeraar, maar mag in eigen beheer (bij de vennootschap van de werkgever of een speciaal voor dat doel opgerichte entiteit, zoals een BV of stichting) worden uitgevoerd. Op de DGA is specifieke fiscale wet- en regelgeving van toepassing. De uitvoering van dit pensioen in eigen beheer staat in dit onderdeel centraal. Daarnaast komt de verzekeringsplicht voor de sociale verzekeringswetten aan de orde.

Wijziging pensioen in eigen beheer
Pensioen in eigen beheer is aanstaande om fors te worden gewijzigd.  Zie voor de laatste stand van zaken bij Ontwikkelingen.

De volgende onderwerpen zijn in dit onderdeel van de PensioenWiki uitgewerkt:

Volgende pagina’s van DGA  alleen toegankelijk voor abonnees.