Medezeggenschap in kleine ondernemingen

Medezeggenschap in kleine ondernemingen, kamerstuk 32043 15 december 2017 

Voor ondernemingen met een ondernemingsraad, 50 of meer werknemers, geldt het instemmingsrecht van de OR met besluiten over de pensioenovereenkomst en over bepaalde besluiten over de uitvoeringsovereenkomst.
Bij kleinere ondernemingen met een personeelsvergadering (PV) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) regelt de wet op de ondernemingsraden alleen een overlegverplichting. In de brief van 15 december 2017 heeft de minister van SZW wettelijke maatregelen aangekondigd om het informatierecht van de PV en PVT te versterken (kamerstuk 32043, nr. 389). Die maatregelen zullen inhouden:  zo zal de werkgever de PVT en PV informatie over de arbeidsvoorwaarde pensioen die zij redelijkerwijs nodig hebben om hun taak te kunnen vervullen, tijdig schriftelijk moeten verstrekken, indien deze schriftelijk beschikbaar is. Op dit moment heeft de PV geen expliciet informatierecht ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Voor de PVT geldt vooralsnog dat informatie ook mondeling verstrekt mag worden. Ten tweede krijgen de PVT en PV ditzelfde informatierecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een uitvoeringsovereenkomst. Tot slot wordt het initiatiefrecht versterkt, zodat ook de PVT het onderwerp pensioen eigenstandig kan agenderen. De PV heeft dit recht reeds.