Nabestaandenuitkering Anw 2018

Bedragen vanaf 1 januari 2018

 

U vindt de volledige bedragen voor iemand die alleen woont. Woont u met een kostendeler, dan krijgt u een ander bedrag. Lees meer over uw Anw en de kostendelersnorm.

Nabestaandenuitkering

Bedrag per maand
Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 1.195,30 € 1.195,30
Loonheffing € 247,08 € 435,83
Netto € 948,22 € 759,47

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,92. Het vakantiegeld is bruto € 85,47 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Nabestaandenuitkering voor nabestaanden die al vóór 1 juli 1996 AWW hadden

Bedrag per maand
Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 490,32 € 490,32
Loonheffing € 0,00 € 177,58
Netto € 490,32 € 312,74

* Als u hoge andere inkomsten heeft, dan is dit het bedrag dat u in ieder geval ontvangt. Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,92. Het vakantiegeld is bruto € 37,87 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Nabestaandenuitkering bij verzorgingsrelaties

Er is sprake van een verzorgingsrelatie als u:

  • samenwoont omdat u iemand verzorgt die intensieve zorg nodig heeft of
  • samenwoont omdat u zelf intensieve zorg nodig heeft.
Bedrag per maand
Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 772,76 € 772,76
Loonheffing € 92,50 € 281,25
Netto € 680,26 € 491,51

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,92. Het vakantiegeld is bruto € 61,06 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Wezenuitkering

Voor wezen tot en met 9 jaar

Bedrag per maand
Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 394,00 € 394,00
Loonheffing € 0,00 € 143,08
Netto € 394,00 € 250,92

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,92. Het vakantiegeld is bruto € 27,35 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Voor wezen van 10 tot en met 15 jaar

Bedrag per maand
Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 582,54 € 582,54
Loonheffing € 23,42 € 212,17
Netto € 559,12 € 370,37

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,92. Het vakantiegeld is bruto € 41,03 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Voor wezen van 16 tot en met 20 jaar

Bedrag per maand
Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 771,08 € 771,08
Loonheffing € 92,50 € 281,25
Netto € 678,58 € 489,83

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 16,92. Het vakantiegeld is bruto € 54,70 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Uitleg van de bedragen

Bruto

Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming van € 16,92 en exclusief een maandelijks bedrag voor het vakantiegeld. Wij betalen het vakantiegeld in mei.

Loonheffing

U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.

Netto

Het netto bedrag is het bedrag dat wij elke maand aan u overmaken.