Bedragen lijfrente 2018

    • franchise  € 12.129
    • max. premiegrondslag  € 105.075
    • max. jaarruimte  € 12.362
    • reserveringsruimte  € 7.167
    • reserveringsruimte vanaf 10 jaar > Aow  € 14.152
    • afkoop kleine lijfrente, lijfrentekapitaal maximaal  € 4.351

 

    Als u in een jaar een pensioentekort hebt, mag u uw uitgaven voor een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht aftrekken. Dat mag tot het bedrag van uw jaarruimte 2018. Om uw jaarruimte 2018 te berekenen, gebruikt u uw financiële gegevens over 2017.
    U mag dus alleen een bedrag aftrekken voor premies of stortingen voor lijfrente als u een pensioentekort hebt. De hoogte van uw pensioentekort bepaalt hoeveel premies of stortingen u kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.