Verbond pleit voor vervangen van PE door Permanente Actualiteit tools

Het Verbond van Verzekeraars pleit in een position paper voor de vrijwaring van PE-examens voor medewerkers van verzekeraars, mits de verzekeraar de Permanente Actualiteiten aantoonbaar heeft geborgd.

Verbond pleit voor vrijwaring PE-examen medewerkers verzekeraars
Het Verbond staat achter de Wft vakbekwaamheid en vindt dat het PE-examen en het toetsen van verzekeringspersoneel op Permanente Actualiteit meer moet uitgaan van vertrouwen. Het Verbond pleit voor een variant waarbij medewerkers gevrijwaard kunnen worden van het PE-examen, mits de verzekeraar de Permanente Actualiteit aantoonbaar heeft geborgd.

Het paper is opgesteld in aanloop naar de analyse van de vakbekwaamheidseisen voor de financiële sector, die momenteel door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) wordt uitgevoerd. Ook pleit het Verbond ervoor dat de breedte van het PE-examen zou moeten worden teruggebracht naar het eigen vakgebied van medewerkers.