Pay roll en pensioen

 

Op 23 november 2017 is bij de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. Voor pensioen zal de eis gelden dat een ‘gelijkwaardige’ pensioenregeling geldt als in de sector voor overige werknemers.

 

Dit wordt vastgelegd in een wijziging van de wet Waadi.

Pay-roll werknemers nemen nu veelal deel in Stipp, soms in een ander verplicht bedrijfstakpensioenfonds. In het laatste geval hebben ze de gelijkwaardige pensioenregeling automatisch. Bij deelneming in Stipp zal dat vaak niet het geval zijn en is of bij Stipp, als Stipp dat gaat aanbieden, of elders een aanvullende pensioenregeling noodzakelijk, of zal vrijstelling van Stipp verkregen moeten worden om elders een gelijkwaardige pensioenregeling onder te brengen.

 

Zie tekst wetsvoorstel en memorie van toelichting