Fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar per 1-1-2018

Fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar per 1 januari 2018

Met het Besluit van tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen is de pensioenrichtleeftijd in art. 18a Wet LB vanaf 1 januari 2018 op 68 jaar gesteld. Tegelijk wordt de opbouwperiode voor het deelnemingsjaren pensioen met ingang van 1 januari 2022 gesteld op 22 ¼ jaar. Dat houdt verband met de verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden per die datum.