Grensoverschrijdende uitvoering pensioenregelingen

Grensoverschrijdende uitvoering pensioenregelingen

In antwoord op Kamervragen van het lid Lodders (VVD) van 3 juni 2016 heeft het kabinet aangegeven te onderzoeken wat de precieze omvang en gevoelde urgentie is bij belanghebbenden met betrekking tot grensoverschrijdende dienstverlening bij pensioenregelingen. Met de brief van 21 december 2016 heeft de staatssecretaris van SZW de kamer geïnformeerd. De staatssecretaris ziet geen reden voor wijziging van de Nederlandse wetgeving. De keuze van uitvoering is aan de sociale partners. Een wijziging van het FTK en invoering van een sponsorgarantie zal niet overwogen worden in verband met het faillissementsrisico van de werkgever. [brief van 21 december 2016, kamerstuk 32043, nr. 352]

 

Zie verder Herziening Pensioenfondsrichtlijn

Zie ook: Kamervragen en antwoorden over “Luxemburg – route dd 29-12-2016″