Meer DGA eigen beheer met kerst

Het onderscheid tussen de fiscale en commerciële waardering van pensioenverplichtingen bij pensioen in eigen beheer kan problemen geven bij onder andere dividenduitkeringen, echtscheiding en waardeoverdracht. Op 1 juli 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën het rapport ‘Oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer’ uitgebracht.
Eerder gaf de staatssecretaris aan dat hij streeft naar een ingangsdatum per 1 januari 2016. Maar hij heeft er geen probleem mee als in het kader van zorgvuldigheid deze datum wordt verschoven. Over de inhoud van de oplossingsvarianten en de invoeringstermijn gaat de staatssecretaris eerst in debat met de Tweede Kamer. Pas daarna volgt eventueel een wetsvoorstel. De bedoeling was dit begin oktober te doen. De staatssecretaris heeft nu aangegeven pas in december met een uitgewerkt voorstel naar de tweede Kamer te komen. Vóór de kerst (2015) volgt een aanvullende brief waarin de optie van het uitfaseren van het eigen beheer is uitgewerkt.