Artikelen door VU Expertisecentrum Pensioenrecht

Memorie van antwoord Wet Apf

De staatssecretaris van SZW heeft kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor SZW. De antwoorden op de vragen van de bij het verslag betrokken fracties zijn inmiddels beantwoord in het Memorie van Antwoord. Relevante documenten: Kamerstukken I 2015-16, 34 117 , nr. E (Memorie van Antwoord) Wil je alle informatie van PensioenWiki raadplegen?  Klik […]

V&A 14-008: wederom wijziging staffel?

De Belastingdienst is met een nieuwe Vraag & Antwoord (V&A 14-008 d.d. 23 januari 2015) over toepassing van de staffels aangepast aan de fiscale pensioenrichtleeftijd gekomen. Toepassing hiervan betekent echter dat veel werkgevers weer genoodzaakt zijn een pensioenwijzigingstraject in gang te zetten. Veel pensioenuitvoerders hebben aansluiting gezocht bij de eerste dag van de maand, vermoedelijk […]

Meer DGA eigen beheer met kerst

Het onderscheid tussen de fiscale en commerciële waardering van pensioenverplichtingen bij pensioen in eigen beheer kan problemen geven bij onder andere dividenduitkeringen, echtscheiding en waardeoverdracht. Op 1 juli 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën het rapport ‘Oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer’ uitgebracht. Eerder gaf de staatssecretaris aan dat hij streeft naar een ingangsdatum per […]