Wet waardeoverdracht klein pensioen gaat in per 1 januari 2019 en delen per 1 maart 2018

Volgens het besluit van 5 februari 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding gaan de bepalingen mbt waardeoverdracht klein pensioen net verval van heel klein pensioen in op 1 januari 2019.

Op 1 maart a.s. gaan andere onderdelen van het wetsvoorstel in waaronder:

  • Het vervallen individueel bezwaarrecht bij verhoging pensioenrichtleeftijd;
  • Internationale waardeoverdracht en
  • Pensioenverevening bij scheiding.

Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

Het doel van het wetsvoorstel is een automatische waardeoverdracht mogelijk te maken van een klein pensioen van een gewezen deelnemer naar zijn of haar nieuwe pensioenuitvoerder. Zo kunnen kleine pensioenen gebundeld worden tot een pensioen van grotere omvang.

De pensioenuitvoerder waar een gewezen deelnemer een klein pensioen heeft, mag de waarde daarvan eenzijdig overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van deze deelnemer. De nieuwe pensioenuitvoerder moet deze waardeoverdracht accepteren.